біоіндикація Ч2 стратегії видів

Кожна рослина має свою стратегію виживання та пристосування.. Їх поділяють на “левів” (віоленти), “шакалів” (експлеренти), та “верблюдів” (патієнти). Віоленти живуть у найкращих місцях. І живуть добре, забираючи собі максимум ресурсів (площі, світла, поживних речовин). Це насамперед дерева. За Л.Г.Раменським експлеренти – це рудерали (буряни), які приходять на місця проживання віолентів, коли ті зникають. Однак, сучасна екологія трактує експлерентів ширше. Сюди також відносять ті види які живуть під віолентами отримуючи крихти із панського столу. А “верблюди”- патієнти живуть там де ресурсів дуже і дуже мало (пустелі, скелі, солончаки, поверхні дерев та будівель).
Коли ми використовуємо живий організм як біоіндикатор середовища, то ми повинні враховувати можливий вплив їхньої стратегії.